Warning: include(1): failed to open stream: No such file or directory in /home/tcfryslan/public_html/includes/framework.php on line 24

Warning: include(1): failed to open stream: No such file or directory in /home/tcfryslan/public_html/includes/framework.php on line 24

Warning: include(): Failed opening '1' for inclusion (include_path='.:/opt/alt/php56/usr/share/pear:/opt/alt/php56/usr/share/php') in /home/tcfryslan/public_html/includes/framework.php on line 24
Regelgeving
 • Regelgeving

Regelgeving

Soorten Verkeersregelaars:
Hieronder staat een overzicht van de diverse verkeersregelende functionarissen met een korte beschrijving van de kenmerken van de functie. Alle functionarissen zijn middels de wet aangesteld en hebben krachtens de wet bevoegdheden.

• Verkeersbrigadier
• Verkeersregelaars (volledig bevoegd beroepsmatig)
• Regionale evenementen Verkeersregelaars (met beperking)
• Regionale evenementen Verkeersregelaars (zonder beperking)
• Landelijke verkeersregelaar
• Verkeersregelaar Rijkswaterstaat
• Politie

Verkeersregelaars beroeps:
Personen die in het kader van de uitoefening van hun beroep verkeersregelende taken verrichten, indien naar het oordeel van de voor de opleiding van Verkeersregelaars verantwoordelijke korpschef het verrichten van die taken als een onderdeel van hun hoofdwerkzaamheden moet worden beschouwd of moet worden geacht nauw verband te houden met de uitoefening van hun hoofdwerkzaamheden. De verkeersregelende activiteiten zijn regio gebonden. De hieronder vallende Verkeersregelaars oefenen hun taak uit onder toezicht van de regiopolitie.

Ingevolge de Regeling Verkeersregelaars (RV) zijn Verkeersregelaars bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling.
Ten aanzien van de evenementenregelaars is veelal de uitoefening van de bevoegdheid beperkt tot het geven van een stop- en oprijteken. Tijdens de instructie wordt de grens van de bevoegdheid aangegeven, een en ander in relatie tot de toegewezen plaats. De evenementenregelaars wordt nadat de instructie heeft plaatsgevonden voor de duur van het evenement aangesteld. De bevoegdheid van de evenementenregelaars is beperkt tot de duur van het evenement en onder voorwaarde dat deze bevoegdheidsuitoefening plaatsvindt onder direct toezicht van de politie. De aanstelling wordt vastgelegd in een aanstellingsbesluit voor dat evenement met een daarbij behorende en daarvan deel uitmakende verzamellijst (groslijst) waarop de namen van de evenementenregelaars staan vermeld.

Artikel 82.1 van het RVV 1990 zegt:
1. Weggebruikers zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of door middel van gebaren worden gegeven door:

 • de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare ambtenaren,
 • de militairen van de Koninklijke Marechaussee voor zover niet behorend tot de in onderdeel a bedoelde ambtenaren
 • de daartoe bevoegde en als zodanig kenbare Verkeersregelaars.

2. Bij het geven van aanwijzingen door middel van gebaren worden, voor zover mogelijk, de in bijlage II vastgestelde aanwijzingen gegeven.
3. Bestuurders zijn tevens verplicht de in bijlage II, onderdeel 8, vastgestelde aanwijzing om te stoppen op te volgen die wordt gegeven door daartoe bevoegde en als zodanig kenbare verkeersbrigadiers.
4. Weggebruikers zijn voorts verplicht te stoppen indien hen door een begeleider van een railvoertuig een stopteken volgens model F10 van bijlage 1, een rode vlag of een rode lamp wordt getoond.

Met opvolgen aanwijzing(en): aangifte

Volgens artikel 82 van het RVV 1990 zijn weggebruikers verplicht de aanwijzingen van een Verkeersregelaar op te volgen. Wat kan u doen als een weggebruiker de aanwijzingen niet opvolgt? De Verkeersregelaar kan dan bij de politie aangifte doen. Voordat de politie proces-verbaal kan opmaken tegen de overtreder moet duidelijk zijn dat de Verkeersregelaar de aanwijzing correct heeft gegeven. Ook zal er ten minste 1 getuige moeten zijn. Als aan deze voorwaarden is voldaan kan de politie een proces-verbaal van aangifte opmaken.

Algemeen:
De Verkeersregelaars moet er voor zorgen dat zijn (verbale of non-verbale) verkeerstekens goed en duidelijk overkomen op de weggebruiker. Om dat te bereiken moet de Verkeersregelaar:

1. tijdig en duidelijk aanwijzingen geven;
2. zoveel mogelijk de aanwijzingen gebruiken, die vastgesteld zijn in bijlage II van het RVV 1990;
3. verwachten dat de weggebruikers zijn aanwijzingen begrijpen;
4. verwachten dat de weggebruikers zijn aanwijzingen opvolgen;
5. openstaan voor en adequaat inspelen op weggebruikers die door hun gedrag blijk geven zijn aanwijzingen(en) niet op te zullen volgen.

De Verkeersregelaar geeft zijn aanwijzingen niet alleen duidelijk, maar ook zodanig tijdig, dat de weggebruiker daar in alle redelijkheid aan kan voldoen.
In artikel 82.2 van het RVV 1990 staat dat de aanwijzingen die door gebaren worden gegeven, zoveel mogelijk de gebaren moeten zijn van bijlage 2 van het RVV 1990.
De zinsnede "zoveel mogelijk" geeft al aan dat er een mogelijkheid is om flexibel in te spelen op de situatie ter plaatse.
Verkeersregelaars hebben een opleiding gevolgd om dit werk te mogen doen. Zij hebben in hun werk als Verkeersregelaars dezelfde status als een politieagent. Hun aanwijzingen moeten altijd worden opgevolgd.
Verkeersregelaars zijn bevoegd om in het kader van hun werkzaamheden alle aanwijzingen, genoemd in bijlage II van het RVV 1990 te geven die nodig zijn voor een goede verkeersregeling.

Wij staan voor

 • Veiligheid
 • Duidelijkheid
 • Vriendelijkheid
 • Enthousiasme
 • Afspraak is afspraak

Contact

 • Ype Poortingawei 13
  8915 KE Leeuwarden
 • Secretaris: 06-53384908
 • stichtingtcfryslan@gmail.com

Ons gebied

Waar-aan-het-werk